Privacyverklaring Reflectit

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt.

Gegevens beveiligen

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Reflectit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat en een opt-in om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. We kiezen daarmee voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Gegevens verwerken

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een e-book hebt gedownload of een product of dienst hebt afgenomen, wordt gevraagd je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Postadres
  • Postcode en woonplaats
  • KvK-nummer
  • Btw-nummer

Daarnaast vragen wij bij onze klanten aanvullende gegevens op, zoals inloginfo voor social media. Deze gegevens worden opgeslagen in Last Pass.

Meer informatie over het beveiligingsniveau van Last Pass

Doeleinden

Reflectit verwerkt persoonsgegevens van klanten om telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om te verwerken op communicatie-uitingen van onze klanten. Denk aan de website, huisstijlsjablonen en op socialmediakanalen.
Verder gebruiken we de verkregen persoonsgegevens voor verzending van nieuwsbrieven, retargeting voor advertenties op social media, verwerking van de facturatie conform de richtlijnen en eventuele verzending van bestelde producten.

Gebruik van cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies vind je op de website van ConsuWijzer

Reflectit maakt gebruik van Facebook conversion API. Hiermee hebben wij meer controle over de gegevens die worden gedeeld en wanneer deze worden gedeeld. Op deze manier kunnen we beter gepersonaliseerde advertenties tonen op Facebook. We kunnen de effectiviteit van onze advertenties meten waardoor we een doelgroep kunnen creëren en zo potentiële klanten benaderen die wellicht ook interesse hebben in het product of de dienst en onze andere bedrijfstools optimaliseren. Hiernaast kunnen we de nauwkeurigheid verbeteren van gegevens die worden verstuurd voor gerichte marketing en optimalisatie wanneer deze worden gebruikt in aanvulling op de reeds in gebruik genomen Facebook pixel. Voor meer informatie over wat Facebook met jouw persoonsgegevens doet verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
Meer informatie over de cookies van Facebook

Reflectit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Google diensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Hier vind je meer informatie hoe je dit moet doen.

Gegevens delen

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem: MailBlue. MailBlue is een gecertificeerd partner van ActiveCampaign. De servers staan in Amerika, maar om de wettelijke regelgeving voor Europa correct na te kunnen leven, heeft MailBlue de naleving erkend van de EU-VS Principes inzake het Privacybescherming Kader met het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Meer informatie over dit Privacy shield vind je hier

Daarnaast delen wij gegevens die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis download met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Tenzij je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, delen wij je gegevens niet met derden. Ook verkopen wij jouw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waarvoor wij opdracht hebben gegeven.

Gegevens wijzigen

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om je persoonsgegevens aan te laten passen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen (per post of per e-mail). Wij nemen je verzoek uiterlijk binnen vier weken in behandeling.

Gegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van diezelfde maand uit het systeem verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.
Deze bewaartermijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Gegevens verwijderen

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een formulier hebt ingevuld of een product of dienst hebt afgenomen en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je gegevens worden dan meteen uit ons bestand verwijderd en worden niet bewaard.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking, of de gegevensverwerking op basis van een overeenkomst.

Klachten en vragen over gegevensverwerking

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je je natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens lees je hoe je dit moet doen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch op 0165 39 19 01, via e-mail contact@reflectit.nl, of per post naar Reflectit, Laan van Brabant 22, 4701 BK Roosendaal.

 

Versie: mei 2022 | Reflectit