Professionalisering Kleine Grote Denkers

Reflectit coördineert alle professionaliseringtrajecten en biedt communicatieservice gedurende het traject. Het cocreatieteam voor Kleine Grote Denkers bestond naast Reflectit uit:

Compliment van de klant

Ruud Verbraak"Dat we samen een bedrijf wilden opzetten, wisten we al langer. Dat het een bedrijf zou worden dat voor basisscholen lessen filosofie en workshops voor leerkracht verzorgt, daar kwamen we later achter. We hebben veel tijd gestoken in het opzetten van ons bedrijf 'Kleine Grote Denkers'. Aangezien we heel dicht bij Sonja staan, waren we al bekend met enige profileringsvraagstukken. Alleen de slagvaardigheid, expertise en energie waarmee Sonja en ons team ons geholpen hebben tijdens het opzetten van het bedrijf, maakt Kleine Grote Denkers tot nog iets veel mooiers dan we ons voor konden stellen. De hulp bij het maken van vele keuzes - die je al snel over het hoofd ziet als enthousisate ondernemer - hebben we als heel prettig ervaren. We zijn Sonja enorm dankbaar voor het fantastische werk dat ze met haar team heeft geleverd."

Ruud Verbraak
Kleine Grote Denkers